SM Coach Kft. Általános Szerződési Feltételek
Az SM Coach Kft. egyéni jelentkezők számára meghirdetett tréningjeire, coach képzéseire vonatkozóan.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

Személyi hatálya: Az SM Coach Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) és az Ügyfél, mint az SM Coach Kft. szolgáltatását igénybe vevő személy között.

    Szolgáltató adatai:
  • Neve: SM Coach Kft.
  • Honlap: www.smcoach.hu
  • Honlap üzemeltető: SM Coach Kft.
  • Székhely: 3033 Rózsaszentmárton Vadvirág u. 6.
  • Adószám: 13512147-2-10
  • Telefon: +36 30 8262 937
  • E-mail: attila.sera@smcoach.hu
  • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-96867

Időbeli hatálya: meghirdetésétől hatályon kívül helyezéséig áll fenn.

Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását az Ügyfél a regisztráció során a megfelelő négyzetben elhelyezett jellel közli. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása feltétele a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevételének.

A biztosított szolgáltatás:

Szolgáltató tréningek tartása, egyéni fejlesztés, coach képzés, karriertanácsadás, egyéni és csoportos coaching szolgáltatást nyújt megrendelőinek. Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által megrendezendő tréningekre, egyéni és csoportos képzésekre történő jelentkezés és a részvételének feltételeit tartalmazzák.

Regisztráció

A tréningre való jelentkezéshez előzetes online regisztráció szükséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a regisztráció során fontos az adatok pontos megadása. A regisztráció során megadott adatokra vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elveinket a jogszabályoknak megfelelően alakítottuk ki, melyről az Ügyfél a weboldalon szintén megtalálható Jogi és adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat.

A regisztrációról az Ügyfél automatikus visszaigazolást kap (válasz e-mail) az általa megadott e-mail címre, mely tartalmazza a megadott jelentkezési és számlázási adatokat, valamint a tréninggel, képzéssel kapcsolatos további szükséges információkat is.

Részvételi feltételek

A tréningen csak azok a regisztrált személyek vehetnek részt, akik a részvételi díj vagy előleg teljes összegét előzetesen, vagy a helyszínen befizették. A tréning egyes tréningnapjairól történő távolmaradás esetén annak pótlására nincs lehetőség.

A tréning megtartásának feltétele legalább 6 fő részvétele. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint egyes Ügyfelek jelentkezését (például üzleti érdeksérelem fennállása esetén) visszautasítsa.

Részvételi díj fizetése

A részvételi díjat a regisztrációt követően szükséges a regisztrációs válasz e-mail szerint átutalással megfizetni. Azok az Ügyfelek, akik a tréninget megelőző kettő munkanapon belül regisztráltak a részvételi díjat készpénzben a tréning napján a tréninget közvetlenül megelőzően (több napos tréning esetén, az első napon) készpénzben fizetik meg.

A részvételi díjról kiállított számlát a résztvevők a tréning napján (több napos tréning esetén, az első napon) vehetik át.

Lemondás

A jelentkezés a tréninget megelőző legalább öt nappal írásos formában (e-mail) lemondható, ekkor a tréning teljes részvételi díja visszatérítésre kerül. Az öt napon belül érkező lemondás esetén a tréning díjának visszafizetésére nincs lehetőség, ez esetben a már befizetett díj átváltható egy következő tréningre.

Amennyiben az Ügyfél a már megkezdett tréningen egy adott napon nem jelenik meg részére a részvételi díj már nem visszafizethető és nem is csökkenthető.

Kiegészítő megjegyzés

Vállalkozások, vállalatok illetve egyéb szervezetek tréningjeire, egyéni és csoportos képzéseire vonatkozóan minden egyes esetben külön, a tréningszolgáltatást igénybe vevő Szervezet és az SM Coach Kft. között létrejövő megállapodás képezi a szolgáltatás alapját és határozza meg az együttműködés kereteit.