ACC, PCC Felkészitő

ICF Nemzetközi vizsgára felkészítés Coachoknak


Az ICF (Inretnational Coach Federation) a nemzetközi coaching szakmában a legnagyobb és legismertebb szervezet.

Az ICF kínálja a legszélesebb körben ismert és elismert, független akkreditációs rendszert,több mint húszezer coach vizsgázott már a 3 szintű akkreditációs rendszerben.

 

Miért fontos az AKKREDITÁCIÓ?

Az ICF 2011 évi nemzetközi piackutatása szerint:

 

Az ügyfelek 84%-a tartja fontosnak a szakmai akkreditációt.

Az ügyfelek 92%-a elégedett vagy nagyon elégedett akkreditált coach-ával.


 

Az ICF ACC és PCC szintű akkreditációs vizsgáihoz előír 10 óra, legalább 3 hónapig tartó mentor coachingot, amit egyéni és csoportos formában is lehet teljesíteni, de az ICF előírása szerint csoportban 7 óra lehet a maximum, a fennmaradó 3 órát pedig egyéniben kell teljesíteni.

Egyéni mentor coachingot igény szerint indítunk, csoportos mentor coaching folyamatot min 5 fő esetén.

Vizsgára jelentkezni, mentor coachingot követően egy éven belül az ICF által előírt feltételekkel lehet.

 

További információ az ICF akkreditációról:

Magyar: http://www.coachfederation.hu/akkreditacio

Angol: http://www.coachfederation.org/credential/?navItemNumber=502

 

Oktatóink az ICF által meghatározott PCC (Professional Certified Coach) szintű tapasztalt Coachok!

 

Felkészítésünk az ICF (Inretnational Coach Federation) által elvárt coach kompetenciákra és etikai kódexre épül.

 

ICF COACH MINŐSÍTÉS (CREDENTIALING)

 

Az ICF minden coach számára nyitott, háromszintű minősítési rendszerét világszerte elismerik. A minősítés szintjei: ACC, PCC és MCC. Az első két szintre háromféle jelentkezési út áll rendelkezésre, az ACTP, az ACSTH és a Portfólió. Az ACTP és az ACTSH jelentkezési lehetőség azok számára vonatozik, akik ICF által akkreditált coach képzésen (Accredited Coach Training Program, ill. Approved Coach Specific Training Hours) végeztek. Számukra a folyamat egyszerűbb és gyorsabb. Akik más coach képzésen vettek részt, azok a Portfólió jelentkezés útján tudják megszerezni ICF coach akkreditációjukat.

 

Az ICF három coach akkreditációs szintje

 

Az ICF által minősített coachok felé elvárás, hogy folytassák tanulmányaikat, és építsék tovább meglévő tapasztalati szintjüket. Szakmai tudásuk és kompetenciájuk fejlődése az MCC szint felé vezető útjuk lépcsőfokai. A minősítések háromévenkénti megújításához az akkreditált coachok továbbképzési pontokat gyűjtenek (40 CCEU).

 

Előnyök az ügyfelek és megbízók számára

Az ICF coach minősítési rendszere, melyet a szervezet nemzetközi központja működtet, eligazodási pont és segítség az ügyfelek és a megbízók számára. Garancia arra, hogy nemzetközi szakmai sztenderdeknek megfelelő coach kerül kiválasztásra.

 

Előnyök a coachok számára

A nemzetközi coach minősítéssel rendelkező coachok számára az ICF rendszere akár egy-két évtizedre is kijelöli a szakmai fejlődés útját. Emellett a személyes márkaépítés fontos megkülönböztető eleme a világ legnagyobb coach szakmai szervezetének minősítése.

 

A coach minősítés folyamata

Az ICF coach minősítés szintjeinek részletes követelményei, a vizsgáztatás feltételrendszere folyamatosan fejlődik, az aktuálisan érvényben feltételek az alábbiakban olvashatók, de a választott mentor coach is tud felvilágosítást adni a folyamatról. A mentorcoach választásról részletesebb információ itt található.

  • A vizsgára jelentkezés előfeltétele egy legalább 10 alkalmas és legalább 3 hónapon keresztül tartó mentor coaching folyamatban való részvétel. Vizsgára jelentkezni a mentor coachingot követően egy éven belül és a feltételeknek való megfelelést betartva lehet, a kért angol nyelvű dokumentumok feltöltésével.
  • A regisztráció során kell feltölteni az előzetesen rögzített hanganyagot és azok átiratait is, az akkreditáció szintjétől függően egy vagy két coaching ülésről. Az ICF a feltöltött dokumentumokat megvizsgálja, és amennyiben megfelelnek a feltételeknek, a coaching ülés hanganyagát elküldi a vizsgáztatóknak, akik a megadott szempontrendszer szerint (ICF coach kompetenciák) értékelik azt.
  • Fel kell tölteni a coaching órákat igazoló excell file-t is, amit az értékelők szúrópróba-szerűen ellenőriznek.
  • Minden jelentkezőnek kötelező részt vennie egy írásbeli vizsgán, az ún. ICF Coach Ismeretek Felmérésen (ICF Coach Knowledge Assessment), amely webfelületen elérhető, több választási lehetőséges teszt, és amit akár otthoni vagy a munkahelyi gépen is el lehet érni. Az írásbeli vizsgát az egyéni akkreditáció során csak egyszer kell kitölteni, valamint NEM kötelező az akkreditáció megújításához.
  • A jelentkezők ezt követően kapnak értesítést az ICF-től (a vizsgáztató írásbeli visszajelzésével együtt) a vizsga eredményéről.
  • A minősítési folyamat hossza jelenleg 8-20 hét között várható, választott nyelvtől is függően. Vizsgázni több nyelven lehet, a többi közt magyarul is. Az ICF Global folyamatosan képez ki vizsgáztatókat, értékelőket, mentorokat, illetve továbbképzéseket is szervez számukra. Az ICF arra törekszik, hogy folyamatosan emelje a program minőségét, szakmai értékét, és minősítési eljárásrendjeihez következetes ragaszkodását, ezért időról időre vannak változások, melyekről folyamatosan adunk tájékoztatást.

Az ICF coach minősítés szintjeinek részletes követelményei – akkreditacios_kovetelmenyek_tablazat.pdf

 

HANGFELVÉTELlel kapcsolatos információk:

Csökkennek a hangfelvételi követelmények azok részére, akik már rendelkeznek ACTP vagy ACSTH végzettséggel. Azaz, azoknak a jelentkezőknek, akik teljesen befejezték az ICF által elfogadott valamelyik coach programot (ACTP vagy ACSTH), az írásbeli vizsga kötelező csak, hangfelvételeket nem kell készíteniük. Az írásbeli magyar nyelven is elérhető.

 

Azok, akik ettől különböző coaching programokon vesznek részt (azaz a Portfóliós jelentkezők), be kell küldeniük a hanganyagot is (20-60 perces coaching ülés rögzített hanganyagát).

 

Az ÁTIRATOKról

A portfóliós jelentkezőktől bekérésre kerülnek - a hanganyaguk mellet - a hanganyagok írásbeli átiratai is, minősítési szinttől függően egy vagy két hanganyag és azok átiratai.

 

 


Érdekel, jelentkezem!Ajánlatot kérek!